MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Khảo sát thị trường

Estimated reading: 6 minutes 88 views
Giới thiệu chung
  • Khảo sát, thu thập thông tin về thị trường mục tiêu và phân tích các dữ liệu thu được nhằm đưa ra những câu trả lời, đánh giá đối với dịch vụ của mình. Đây là công cụ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường và khách hàng. Từ đó, bạn sẽ đưa ra được các chiến lược thích hợp cho dịch vụ. Càng hiểu rõ về thị trường bạn càng có nhiều cơ hội để định vị, tạo được chỗ đứng trên thị trường.
  • Khi khảo sát thị trường, chúng ta cần chú ý đến một số nội dung sau để đạt được hiểu quả.

Leave a Comment

CONTENTS