MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tìm bên ngoài

Estimated reading: 3 minutes 80 views
Nhiệm vụ
Thực chất của việc “tìm bên ngoài” là tìm xem liệu đã có giải pháp cho concept mà nhóm đang cần thiết kế hay chưa? Nếu có thể tìm được, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngày nay, nguồn để tìm rất đa dạng. Phổ biến nhất và dễ tìm nhất chính là môi trường internet. Bạn nên bắt đầu bằng việc tìm kiếm trên Google về các mô hình nhà hàng đã có trên thực tế. Ngoài internet, bạn có thể tìm kiếm giải pháp cho concept của mình ở chính những người sử dụng tiềm năng của dịch vụ. Luôn có những người nhiều ý tưởng, sáng kiến và có kinh nghiệm sử dụng dịch vụ đang được thiết kế nên cơ hội tìm ra giải pháp thông qua người dùng là hoàn toàn có.
Tìm kiếm giải pháp bằng việc tham vấn các chuyên gia dịch vụ, marketing

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm giải pháp bằng việc tham vấn các chuyên gia dịch vụ, marketing. Đây là những người có nhiều kinh nghiệm. Với mô hình nhà hàng, các chuyên phát triển, kinh doanh nhà hàng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Bên cạnh những nguồn kể trên, các loại sách, báo, tạp chí, kỷ yếu hội nghị, thông tin nghiên cứu khách hàng,…cũng có thể hữu ích cho quá trình “tìm bên ngoài”. Sau khi “tìm bên ngoài”, bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo.

Leave a Comment

CONTENTS