MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tìm bên trong

Estimated reading: 3 minutes 83 views
Nhiệm vụ
  • Bước “tìm bên ngoài” đã giúp cho bạn có được những hình dung cơ bản về concept, về những cơ cấu cần có, những tính năng cần đưa vào,...Ở bước “tìm bên trong” này, bạn sẽ “tự mình” đề ra các ý tưởng ban đầu, sơ khai cho sơ đồ chức năng của concept cũng như ý tưởng thiết kế cho từng bộ phận của concept.
  • Ở bước này, bạn sẽ cố gắng đề xuất ra thật nhiều giải pháp thiết kế cho các phần của concept dựa trên kết quả của công tác “tìm bên ngoài” kết hợp với chính hiểu biết của các thành viên trong nhóm. Nói một cách khoa học, bạn sẽ cố gắng tạo ra một “không gian giải pháp” để sau này có thể có nhiều sự lựa chọn, kết hợp khác nhau tạo thành nhiều mẫu concept khả dĩ.

Leave a Comment

CONTENTS