MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế Concept cho dịch vụ

Estimated reading: 4 minutes 81 views
Khải niệm
  • Theo định nghĩa tiếng Anh, concept có nghĩa là “khái niệm”. Tuy nhiên, trên thực tế thì concept không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa này. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, mục đích khác nhau mà concept sẽ mang một ý nghĩa khác nhau.
  • Có lẽ thuật ngữ concept được nhắc đến nhiều nhất trong thiết kế bởi các Designer, chuyên viên Marketing hoặc các đối tác khách hàng.
Concept
  • Trong phát triển và thiết kế tích hợp dịch vụ, concept trong là xu hướng về việc lựa chọn ý tưởng, phong cách, màu sắc cho cho chính dịch vụ mà bạn muốn gửi gắm.
  • Qua các concept này, khách hàng sẽ nắm được những thông tin cốt lõi về dịch vụ của bạn theo từng chiến dịch Marketing cụ thể. Từ đó, khách hàng sẽ hiểu hơn về sản phẩm cũng như thương hiệu của doanh nghiệp/công ty.

Leave a Comment

CONTENTS