MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Forum
  • Topics
  • Replies
  • Last Post

Công cụ CNTT

Khai thác các công cụ CNTT và Chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp

Mạng lưới chuyên gia

Mạng lưới chuyên gia đa ngành do MES LAB xây dựng để hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp

Quản trị Innovation

Các mô hình Đổi mới sáng tạo, Quản trị đổi mới sáng tạo cho Doanh nghiệp

Sản xuất & Chuỗi cung ứng

Linh kiện sản phẩm, Nội địa hóa, Dây chuyền sản xuất, Mạng lưới nhà cung cấp, Tổ chức sản xuất

Thiết kế & Phát triển sản phẩm

Phát triển sản phẩm, Kỹ thuật thiết kế sản phẩm, Tối ưu thiết kế

Thông tin & Hoạt động

Hoạt động cộng đồng, Hoạt động MES LAB và Mạng lưới chuyên gia.

Thông tin Nhà cung cấp

Niêm yết thông tin các nhà cung cấp để người mua có thể tìm kiếm, liên hệ.

Ứng dụng Design Thinking

Design Thinking dùng cho Giải quyết vấn đề, Sáng tạo ý tưởng, Thiết kế dịch vụ và ứng dụng cho Vận hành doanh nghiệp

Vận hành Dự án R&D

Vận hành R&D, Setup R&D, Quản trị R&D, Chiến lược R&D, Kế hoạch R&D, Quản lý dự án, Vận hành dự án

New to Communities?

New to Communities?

Ask a Question