MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Điểm khác biệt của MES LAB Network so với diễn đàn truyền thống:

MES LAB Network tập trung vào việc giúp tạo nền tảng hiện thực hóa các ý tưởng, dự định thành các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp có thể đưa ra thị trường được bằng cách đưa vào các công cụ chuyên môn về mô hình kinh doanh, marketing, phát triển sản phẩm, chuỗi cung ứng, tổ chức sản xuất,…

Điều này được hiện thực hóa nhờ mạng lưới chuyên gia đông đảo cũng như mạng lưới các công ty cung ứng vật tư, linh kiện,…phụ trợ và các đơn vị thiết kế, tư vấn, agency.