MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Q:

Audio hỗ trợ đọc sách MES LAB

Để hỗ trợ cho các anh chị em đã mua sách, MES LAB đã chuyển những cuốn sách dưới dạng audio để cho mọi người có thể nghe vào những lúc rảnh rỗi, giúp tổng hợp lại những kiến thức mà các anh chị em đã đọc trong sách

Tổng hợp các kênh Podcast của MES LAB

Thông tin & Hoạt động
  • You must be logged in to reply to this topic.