MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Q:

Diễn đàn MES LAB tập trung vào mảng nội dung chuyên nghiệp

Từ 4/2022, MES LAB xây dựng diễn đàn thành điểm kết nối các chuyên gia, phục vụ các nội dung thảo luận chuyên nghiệp, tập trung vào kết nối và giải quyết các vướng mắc trong thực tế, thuộc các lĩnh vực:

  • Thiết kế, phát triển sản phẩm mới
  • Đổi mới sáng tạo
  • R&D
  • Thiết kế dịch vụ, trải nghiệm
  • Chuỗi cung ứng, sản xuất, nội địa hóa
  • Chuyển đổi số trong công nghiệp
  • Design Thinking – Tư duy kiến tạo
  • Quản lý và vận hành dự án

Các nội dung thuộc diễn đàn cũ MES LAB sẽ được cân nhắc, chọn lọc trên cơ sở đánh giá độ hữu ích và đưa lên diễn đàn mới, nếu phù hợp.

Kính báo.

Thông tin & Hoạt động
All Replies

Viewing 1 replies (of 1 total)

Điểm khác biệt của MES LAB Network so với diễn đàn truyền thống:

MES LAB Network tập trung vào việc giúp tạo nền tảng hiện thực hóa các ý tưởng, dự định thành các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp có thể đưa ra thị trường được bằng cách đưa vào các công cụ chuyên môn về mô hình kinh doanh, marketing, phát triển sản phẩm, chuỗi cung ứng, tổ chức sản xuất,…

Điều này được hiện thực hóa nhờ mạng lưới chuyên gia đông đảo cũng như mạng lưới các công ty cung ứng vật tư, linh kiện,…phụ trợ và các đơn vị thiết kế, tư vấn, agency.

Viewing 1 replies (of 1 total)

  • You must be logged in to reply to this topic.