MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Q:

[Download] File sách Thiết kế và Phát triển sản phẩm (PDF)

Chúng tôi sẽ upload một số chương tài liệu lên topic này.

Sẽ có các topic tương tự cho các sách khác.

Stay tuned.

Thiết kế & Phát triển sản phẩm
  • You must be logged in to reply to this topic.