MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Q:

Tìm hiểu Aras innovator

Hiện tại em đang tìm hiểu về aras innovator nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Em cần 1 bài hướng dẫn về cách sử dụng aras innovator.

Xin cảm ơn

Quản trị Innovation
All Replies

Viewing 1 replies (of 1 total)

Dear @Viettpv,

Bạn có thể bắt đầu bằng  các video trên Youtube với từ khóa Aras Innovator để lần ra nhé. Mình khuyên nên xem cả video từ đầu những năm 2010s để hiểu concept hệ thống và sau đó đào sâu vào các video từ 2020 trở lại đây.

Introduction to Aras Innovator Version 12 – YouTube

Bên cạnh đó, phần Documentation của Aras cũng rất hữu ích.

Documentation (aras.com)

Tài liệu tiếng Việt mình không thấy có nên chắc đọc tiếng Anh thôi.

  • This reply was modified 9 months ago by Tuan Tran.

Viewing 1 replies (of 1 total)

  • You must be logged in to reply to this topic.