MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

What support do you need?

loading
Popular searches:

Freelancer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Code Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết

Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản

Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng

Những bước đầu tiên để chuẩn bị cho

Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm

Chuẩn bị tiền đề cho các dự án

Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng

Khách hàng muốn gì ở sản phẩm?

Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm

Sản phẩm cần có những thông số, tính

Chương 7: Tạo và lựa chọn concept

Phát triển Concept – hình hài ban đầu

Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng

Thử nghiệm concept – Khách hàng có sẵn

What's new for Freelancer?

Agency Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Agency Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

What's new for Agency?

Client Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Client Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

What's new for Client?

7a038557 f435 3f10 b49e 8ea9281c96fd

Harum suscipit adipisci sed omnis et

Adipisci ut ea rerum soluta ea dolores veritatis eius amet voluptatum sed et id eum ad eos quo similique voluptates unde eum qui deserunt quasi voluptatem cumque a corrupti sed quia dicta sequi sed qui.

Read More »

Great Customer
Relationships start here

Note: we will not send spam mail.