MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Single Product Topics

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!

Explore Docy

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!

Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết

Chương 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Quá trình Thiết kế và Phát triển Sản

Chương 3: Tìm kiếm cơ hội và phát triển ý tưởng

Những bước đầu tiên để chuẩn bị cho

Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm

Chuẩn bị tiền đề cho các dự án

Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng

Khách hàng muốn gì ở sản phẩm?

Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm

Sản phẩm cần có những thông số, tính

Chương 7: Tạo và lựa chọn concept

Phát triển Concept – hình hài ban đầu

Chương 8: Thăm dò phản hồi từ khách hàng

Thử nghiệm concept – Khách hàng có sẵn

Chương 9: Kiến trúc sản phẩm

Các bộ phận của sản phẩm đảm nhận

Chương 10: Thiết kế công nghiệp

Thiết kế kiểu dáng, thẩm mỹ và ergonomics